2017, ഓഗസ്റ്റ് 22, ചൊവ്വാഴ്ച

നൂറ്റിയെഴുപത്തിമൂന്നാം ദിവസം: സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 74 - 77


അദ്ധ്യായം 74

ദേവാലയത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ചു വിലാപം

1: ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ എന്നേക്കുമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞതെന്തുകൊണ്ട്? അങ്ങയുടെ മേച്ചില്‍പുറത്തെ ആടുകളുടെനേരേ അങ്ങയുടെ കോപം ജ്വലിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്
2: അങ്ങു പണ്ടേ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തെ, അങ്ങു വീണ്ടെടുത്ത് അവകാശമാക്കിയഗോത്രത്തെ, ഓര്‍ക്കണമേ! അവിടുന്നു വസിച്ചിരുന്ന സീയോന്മലയെ സ്മരിക്കണമേ! 
3: അന്തമറ്റ നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങു പാദങ്ങള്‍ തിരിക്കണമേ! ദേവാലയത്തിലുള്ളതെല്ലാം ശത്രു നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു! 
4: അങ്ങയുടെ വൈരികള്‍ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്റെനടുവില്‍ അലറി; അവിടെ അവര്‍ തങ്ങളുടെ വിജയക്കൊടി നാട്ടി. 
5: മരംവെട്ടുകാര്‍ മരം മുറിക്കുന്നതുപോലെ 
6: അവര്‍ ദേവാലയത്തിന്റെ കവാടത്തിലെ കടഞ്ഞെടുത്ത അഴികള്‍ മഴുകൊണ്ടും കൂടംകൊണ്ടും തകര്‍ത്തു. 
7: അങ്ങയുടെ ആലയത്തിന് അവര്‍ തീവച്ചു; അങ്ങയുടെ നാമം വസിക്കുന്ന ശ്രീകോവില്‍ അവര്‍ ഇടിച്ചുനിരത്തിയശുദ്ധമാക്കി. 
8: അവരെ നമുക്കു കീഴടക്കാമെന്ന് അവര്‍ തങ്ങളോടുതന്നെ പറഞ്ഞു; ദേശത്തെ ആരാധനാകേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അവരഗ്നിക്കിരയാക്കി. 
9: ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരടയാളവും ലഭിക്കുന്നില്ല; ഒരുപ്രവാചകനും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല; ഇത് എത്രകാലത്തേക്കെന്ന് അറിയുന്നവരാരും ഞങ്ങളുടെയിടയിലില്ല. 
10: ദൈവമേ, ശത്രുക്കള്‍ എത്രനാളങ്ങയെ അവഹേളിക്കും? വൈരികള്‍ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ എന്നേക്കും നിന്ദിക്കുമോ
11: അങ്ങയുടെ കരം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങു പിന്‍വലിക്കുന്നു? അങ്ങുടെ വലത്തുകൈ എന്തുകൊണ്ട് അടക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു?
12: എങ്കിലും ദൈവമേ, ആദിമുതലേ അങ്ങെന്റെ രാജാവാണ്; ഭൂമിയിലെങ്ങും അവിടുന്നു രക്ഷ പ്രദാനംചെയ്യുന്നു.  
13: ശക്തിയാല്‍ അങ്ങു കടലിനെ വിഭജിച്ചു; സമുദ്രത്തിലെ ഭീകരസത്വങ്ങളുടെ തല പിളര്‍ന്നു. 
14: ലവിയാഥന്റെ തലകള്‍ അവിടുന്നു തകര്‍ത്തു; അതിനെ മരുഭൂമിയിലെ ജന്തുക്കള്‍ക്ക് ആഹാരമായി കൊടുത്തു. 
15: അങ്ങ് ഉറവകളും നീര്‍ച്ചാലുകളും തുറന്നുവിട്ടു; എന്നും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന നദികളെ അങ്ങു വറ്റിച്ചു. 
16: പകല്‍ അങ്ങയുടേതാണ്, രാത്രിയും അങ്ങയുടേതുതന്നെ; അവിടുന്നു ജ്യോതിസ്സുകളെയും സൂര്യനെയും സ്ഥാപിച്ചു. 
17: അങ്ങു ഭൂമിക്ക് അതിരുകള്‍ നിശ്ചയിച്ചു; അങ്ങു ഗ്രീഷ്മവും ഹേമന്തവും സൃഷ്ടിച്ചു. 
18: കര്‍ത്താവേ, ശത്രു എങ്ങനെ അവിടുത്തെനാമത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും അധര്‍മ്മികള്‍ എങ്ങനെ അതിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഓര്‍ക്കണമേ! 
19: അങ്ങയുടെ പ്രാവിന്റെ ജീവനെ വന്യമൃഗത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കരുതേ! അങ്ങയുടെ ദരിദ്രരുടെ ജീവനെ എന്നേക്കും മറക്കരുതേ! 
20: അങ്ങയുടെ ഉടമ്പടിയെ പരിഗണിക്കണമേ! ഭൂമിയുടെയിരുണ്ടയിടങ്ങളില്‍ അക്രമം കുടിയിരിക്കുന്നു. 
21: മര്‍ദ്ദിതര്‍ ലജ്ജിതരാകാന്‍ സമ്മതിക്കരുതേ; ദരിദ്രരും അഗതികളും അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീര്‍ത്തിക്കട്ടെ! 
22: ദൈവമേ, ഉണര്‍ന്ന് അങ്ങയുടെ ന്യായം വാദിച്ചുറപ്പിക്കണമേ! ദുഷ്ടര്‍ എങ്ങനെ അങ്ങയെ നിരന്തരം അധിക്‌ഷേപിക്കുന്നുവെന്ന് ഓര്‍ക്കണമേ! 
23: അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കളുടെ ആരവം, അങ്ങയുടെ വൈരികളുടെ തുടര്‍ച്ചയായ അട്ടഹാസം, മറക്കരുതേ! 

അദ്ധ്യായം 75

ദൈവം വിധികര്‍ത്താവ്
1: ദൈവമേ, ഞങ്ങളങ്ങേയ്ക്കു നന്ദി പറയുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങേയ്ക്കു കൃതജ്ഞതയര്‍പ്പിക്കുന്നു; ഞങ്ങളങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങയുടെ അദ്ഭുതപ്രവൃത്തികളെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
2: ഞാന്‍ നിര്‍ണ്ണയിച്ച സമയമാകുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ നീതിയോടെ വിധിക്കും. 
3: ഭൂമി സകലനിവാസികളോടുംകൂടെ പ്രകമ്പനംകൊള്ളുമ്പോള്‍, ഞാനാണ് അതിന്റെ തൂണുകളെ ഉറപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തുന്നത്.
4: വമ്പുപറയരുതെന്ന് അഹങ്കാരികളോടും കൊമ്പുയര്‍ത്തരുതെന്നു ദുഷ്ടരോടും ഞാന്‍ പറയുന്നു. 
5: ആകാശത്തിനെതിരേ കൊമ്പുയര്‍ത്തരുത്ഗര്‍വ്വോടെ സംസാരിക്കുകയുമരുത്. 
6: കിഴക്കുനിന്നോ പടിഞ്ഞാറുനിന്നോ മരുഭൂമിയില്‍നിന്നോ അല്ല ഉയര്‍ച്ചവരുന്നത്. 
7: ഒരുവനെ താഴ്ത്തുകയും അപരനെ ഉയര്‍ത്തുകയുംചെയ്യുന്ന വിധി നടപ്പാക്കുന്നതു ദൈവമാണ്. 
8: നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്ന വീര്യമേറിയ വീഞ്ഞുനിറഞ്ഞ പാനപാത്രം കര്‍ത്താവിന്റെ കൈയിലുണ്ട്; അവിടുന്നതു പകര്‍ന്നുകൊടുക്കും; ഭൂമിയിലെ സകല ദുഷ്ടരും അതു മട്ടുവരെ ഊറ്റിക്കുടിക്കും. 
9: എന്നാല്‍, ഞാനെന്നേക്കും ആഹ്ലാദിക്കും; യാക്കോബിന്റെ ദൈവത്തിനു ഞാന്‍ സ്തുതിഗീതമാലപിക്കും. 
10: ദുഷ്ടരുടെ കൊമ്പുകള്‍ അവിടുന്നു വിച്ഛേദിക്കും; നീതിമാന്മാരുടെ കൊമ്പുകള്‍ ഉയര്‍ത്തപ്പെടും. 

അദ്ധ്യായം 76

ജേതാവായ ദൈവം  

1: ദൈവം യൂദായില്‍ പ്രസിദ്ധനാണ്; ഇസ്രായേലില്‍ അവിടുത്തെനാമം മഹനീയവുമാണ്. 
2: അവിടുത്തെ നിവാസം സാലെമിലും വാസസ്ഥലം സീയോനിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 
3: അവിടെവച്ച് അവിടുന്ന്, മിന്നല്‍പോലെപായുന്ന അസ്ത്രങ്ങളും പരിചയും വാളും എല്ലാ ആയുധങ്ങളും തകര്‍ത്തുകളഞ്ഞു. 
4: അങ്ങു മഹത്വപൂര്‍ണ്ണനാകുന്നു; ശാശ്വതശൈലങ്ങളെക്കാള്‍ അങ്ങു പ്രതാപവാനാണ്. 
5: ധീരരുടെ കൊള്ളമുതല്‍ അവരില്‍നിന്നു കവര്‍ന്നെടുത്തു; അവര്‍ നിദ്രയിലാണ്ടു; യോദ്ധാക്കള്‍ക്കു കൈയുയര്‍ത്താന്‍ കഴിയാതെപോയി. 
6: യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ, അങ്ങു ശാസിച്ചപ്പോള്‍ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു. 
7: അങ്ങു ഭീതിദനാണ്; അങ്ങയുടെ കോപം ഉജ്ജ്വലിച്ചാല്‍ പിന്നെയാര്‍ക്ക് അങ്ങയുടെമുമ്പില്‍ നില്‍ക്കാന്‍കഴിയും
8: ആകാശത്തില്‍നിന്ന് അങ്ങു വിധി പ്രസ്താവിച്ചു
9: നീതി സ്ഥാപിക്കാന്‍, ഭൂമിയിലെ എല്ലാപീഡിതരെയും രക്ഷിക്കാന്‍, അവിടുന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോള്‍, ഭൂമി ഭയന്നു സ്തംഭിച്ചുപോയി. 
10: മനുഷ്യന്റെ ക്രോധംപോലും അങ്ങേയ്ക്കു സ്തുതിയായി പരിണമിക്കും; അതില്‍നിന്നു രക്ഷപെടുന്നവര്‍ അങ്ങയുടെചുറ്റും ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കും. 
11: നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനു നേര്‍ച്ചകള്‍ നേരുകയും അവ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുവിന്‍; ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ ഭീതിദനായ അവിടുത്തേക്കു കാഴ്ചകള്‍ കൊണ്ടുവരട്ടെ. 
12: അവിടുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രാണനെ ഛേദിച്ചുകളയും; ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാര്‍ക്ക് അവിടുന്നു ഭയകാരണമാണ്.

അദ്ധ്യായം 77

വഴിനടത്തുന്ന ദൈവം

1: ഞാന്‍ ദൈവത്തോട് ഉച്ചത്തില്‍ നിലവിളിക്കും, അവിടുന്നു കേള്‍ക്കാന്‍ ഉച്ചത്തിലപേക്ഷിക്കും. 
2: കഷ്ടദിനങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെയന്വേഷിക്കുന്നു; രാത്രിമുഴുവന്‍ ഞാന്‍ കൈവിരിച്ചുപിടിച്ചു; ഒന്നിനും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായില്ല. 
3: ഞാന്‍ ദൈവത്തെയോര്‍ക്കുകയും വിലപിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു; ഞാന്‍ ധ്യാനിക്കുകയും എന്റെ മനസ്സിടിയുകയുംചെയ്യുന്നു. 
4: കണ്ണുചിമ്മാന്‍ അവിടുന്ന് എന്നെയനുവദിക്കുന്നില്ല; സംസാരിക്കാനാവാത്തവിധം ഞാന്‍ ആകുലനാണ്. 
5: ഞാന്‍ കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളോര്‍ക്കുന്നു; പണ്ടത്തെ സംവത്സരങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നു. 
6: രാത്രിയില്‍ ഞാന്‍ ഗാഢചിന്തയില്‍ മുഴുകുന്നു; ഞാന്‍ ധ്യാനിക്കുകയും എന്റെ ആത്മാവില്‍ ഈ ചോദ്യമുയരുകയുംചെയ്തു: 
7: കര്‍ത്താവ് എന്നേക്കുമായി തള്ളിക്കളയുമോ? ഇനിയൊരിക്കലും അവിടുന്നു പ്രസാദിക്കുകയില്ലേ
8: അവിടുത്തെ കരുണ എന്നേക്കുമായി നിലച്ചുവോ? അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ എന്നേക്കുമായവസാനിച്ചുവോ
9: കൃപ കാണിക്കാന്‍ ദൈവം മറന്നുപോയോ? അവിടുന്നു കോപത്താല്‍ തന്റെ കരുണയുടെ വാതില്‍ അടച്ചുകളഞ്ഞുവോ?
10: അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകാത്തതാണെന്റെ ദുഃഖകാരണമെന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. 
11: ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളോര്‍മ്മിക്കും; പണ്ട് അങ്ങു ചെയ്ത അദ്ഭുതങ്ങള്‍ ഞാനനുസ്മരിക്കും. 
12: ഞാനങ്ങയുടെ സകല പ്രവൃത്തികളെയുംപറ്റി ധ്യാനിക്കും; അങ്ങയുടെ അദ്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും. 
13: ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മാര്‍ഗ്ഗം പരിശുദ്ധമാണ്; നമ്മുടെ ദൈവത്തെപ്പോലെ ഉന്നതനായി ആരുണ്ട്
14: അങ്ങാണ് അദ്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ദൈവം; ജനതകളുടെയിടയില്‍ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തിയതും അങ്ങുതന്നെ.
15: അവിടുത്തെ കരം അവിടുത്തെ ജനത്തെ, യാക്കോബിന്റെയും ജോസഫിന്റെയും സന്തതികളെ, രക്ഷിച്ചു.  
16: ദൈവമേ, സമുദ്രം അങ്ങയുടെമുമ്പില്‍ പരിഭ്രമിച്ചു; അങ്ങയെക്കണ്ട് അഗാധം ഭയന്നുവിറച്ചു. 
17: മേഘം ജലം വര്‍ഷിച്ചു; ആകാശമിടിമുഴക്കി; അങ്ങയുടെ അസ്ത്രങ്ങള്‍ എല്ലാവശത്തും മിന്നിപ്പാഞ്ഞു. 
18: അങ്ങയുടെയിടിമുഴക്കം ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു; അങ്ങയുടെ മിന്നലുകള്‍ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു; ഭൂമി നടുങ്ങിവിറച്ചു. 
19: അങ്ങയുടെ വഴി, സമുദ്രത്തിലൂടെയും അങ്ങയുടെ പാത പെരുവെള്ളത്തിലൂടെയുമായിരുന്നു; അങ്ങയുടെ കാല്‍പാടുകള്‍ അദൃശ്യമായിരുന്നു. 
20: മോശയുടെയും അഹറോന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഒരാട്ടിന്‍കൂട്ടത്തെയെന്നപോലെ അങ്ങു നയിച്ചു.


നൂറ്റിയെഴുപത്തിയാറാം ദിവസം: സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 86 - 89

അദ്ധ്യായം 86

നിസ്സഹായന്റെ യാചന
ദാവീദിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന

1: കര്‍ത്താവേ, ചെവിചായിച്ച് എനിക്കുത്തരമരുളണമേ! ഞാന്‍ ദരിദ്രനും നിസ്സഹായനുമാണ്. 
2: എന്റെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കണമേ, ഞാനങ്ങയുടെ ഭക്തനാണ്; അങ്ങയിലാശ്രയിക്കുന്ന ഈ ദാസനെ രക്ഷിക്കണമേ! അങ്ങാണെന്റെദൈവം.
3: കര്‍ത്താവേ, എന്നോടു കരുണകാണിക്കണമേ! ദിവസംമുഴുവനും ഞാനങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു.
4: അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ! കര്‍ത്താവേ, ഞാനങ്ങയിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെയുയര്‍ത്തുന്നു. 
5: കര്‍ത്താവേ, അങ്ങു നല്ലവനും ക്ഷമാശീലനുമാണ്; അങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് അങ്ങു സമൃദ്ധമായി കൃപ കാണിക്കുന്നു.
6: കര്‍ത്താവേ, എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ! എന്റെ യാചനയുടെ സ്വരം ശ്രദ്ധിക്കണമേ!
7: അനര്‍ത്ഥകാലത്തു ഞാനങ്ങയെ വിളിക്കുന്നു; അങ്ങെനിക്ക് ഉത്തരമരുളുന്നു.
8: കര്‍ത്താവേ, ദേവന്മാരില്‍ അങ്ങേയ്ക്കു തുല്യനായി ആരുമില്ല; അങ്ങേ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുതുല്യമായി മറ്റൊന്നില്ല.
9: കര്‍ത്താവേ, അങ്ങു സൃഷ്ടിച്ച ജനതകള്‍വന്ന് അങ്ങയെ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കും; അവരങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും.
10: എന്തെന്നാല്‍, അങ്ങു വലിയവനാണ്. വിസ്മയകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങു നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു; അങ്ങുമാത്രമാണു ദൈവം.
11: കര്‍ത്താവേ, ഞാനങ്ങയുടെ സത്യത്തില്‍ നടക്കേണ്ടതിന്, അങ്ങയുടെ വഴി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ! അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടാന്‍ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കണമേ!
12: എന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, പൂര്‍ണ്ണഹൃദയത്തോടെ ഞാനങ്ങേയ്ക്കു നന്ദിപറയുന്നു; അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞാനെന്നും മഹത്വപ്പെടുത്തും.
13: എന്നോട്, അങ്ങു കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം വലുതാണ്; പാതാളത്തിന്റെ ആഴത്തില്‍നിന്ന് അവിടുന്നെന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചു. 
14: ദൈവമേ, അഹങ്കാരികള്‍ എന്നെയെതിര്‍ക്കുന്നു; കഠോരഹൃദയര്‍ എന്റെ ജീവനെ വേട്ടയാടുന്നു; അവര്‍ക്ക് അങ്ങയെപ്പറ്റി വിചാരമില്ല. 
15: എന്നാല്‍ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങു കാരുണ്യവാനും കൃപാനിധിയുമായ ദൈവമാണ്; അങ്ങു ക്ഷമാശീലനും സ്നേഹസമ്പന്നനും വിശ്വസ്തനുമാണ്.
16: എന്നിലേക്ക് ആര്‍ദ്രതയോടെ തിരിയണമേ! ഈ ദാസന് അങ്ങയുടെ ശക്തി നല്‍കണമേ!
17: അങ്ങയുടെ ദാസിയുടെ പുത്രനെ രക്ഷിക്കണമേ! അങ്ങയുടെ കൃപാകടാക്ഷത്തിന്റെ അടയാളം കാണിക്കണമേ! എന്നെ വെറുക്കുന്നവര്‍ അതുകണ്ടു ലജ്ജിതരാകട്ടെ! കര്‍ത്താവേ, അങ്ങെന്നെ സഹായിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം 87

ജനതകളുടെ മാതാവായ സീയോന്‍
കൊരഹിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ സങ്കീര്‍ത്തനം. ഒരു ഗീതം.

1: അവിടുന്നു വിശുദ്ധഗിരിയില്‍ തന്റെ നഗരം സ്ഥാപിച്ചു.
2: യാക്കോബിന്റെ എല്ലാ വാസസ്ഥലങ്ങളെയുംകാള്‍ സീയോന്റെ കവാടങ്ങളെ കര്‍ത്താവു സ്നേഹിക്കുന്നു.
3: ദൈവത്തിന്റെ നഗരമേ, നിന്നെപ്പറ്റി മഹത്തായ കാര്യങ്ങള്‍ പറയപ്പെടുന്നു.
4: എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ റാഹാബും ബാബിലോണുമുള്‍പ്പെടുന്നു, ഫിലിസ്ത്യയിലും ടയിറിലും എത്യോപ്യയിലും വസിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച്, അവര്‍ ഇവിടെ ജനിച്ചതാണെന്നു പറയുന്നു.
5: സകലരും അവിടെ ജനിച്ചതാണെന്നു സീയോനെക്കുറിച്ചു പറയും; അത്യുന്നതന്‍തന്നെയാണ് അവളെ സ്ഥാപിച്ചത്.  
6: കര്‍ത്താവു ജനതകളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇവന്‍ അവിടെ ജനിച്ചു എന്നു രേഖപ്പെടുത്തും.
7: എന്റെ ഉറവകള്‍ നിന്നിലാണെന്നു ഗായകരും നര്‍ത്തകരും ഒന്നുപോലെ പാടും. 

അദ്ധ്യായം 88

പരിത്യക്തന്റെ വിലാപം
കൊറഹിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ സങ്കീര്‍ത്തനം ഗായകസംഘനേതാവിന്, മഹാലത്ത് ലയ്യാനോത്ത് രാഗത്തില്‍ എസ്രാഹ്യനായ ഹേമാന്റെ പ്രബോധനഗീതം

1: കര്‍ത്താവേ, പകല്‍മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ സഹായത്തിനപേക്ഷിക്കുന്നു; രാത്രിയില്‍, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയില്‍ നിലവിളിക്കുന്നു. 
2: എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന അങ്ങയുടെ മുമ്പിലെത്തുമാറാകട്ടെ! എന്റെ നിലവിളിക്കു ചെവിചായിക്കണമേ!
3: എന്റെയാത്മാവു ദുഃഖപൂര്‍ണ്ണമാണ്; എന്റെ ജീവന്‍ പാതാളത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. 
4: പാതാളത്തില്‍ പതിക്കാന്‍പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഞാന്‍ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; എന്റെ ശക്തി ചോര്‍ന്നുപോയി.  
5: മരിച്ചവരുടെയിടയില്‍ പരിത്യജിക്കപ്പെട്ടവനെപ്പോലെയും ശവകുടീരത്തില്‍ കിടക്കുന്ന വധിക്കപ്പെട്ടവരെപ്പോലെയും, അങ്ങിനി ഒരിക്കലുമോര്‍ക്കാത്തവരെപ്പോലെയും ഞാനങ്ങില്‍നിന്നു വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
6: അങ്ങെന്നെ പാതാളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍, അന്ധകാരപൂര്‍ണ്ണവും അഗാധവുമായതലത്തില്‍, ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  
7: അങ്ങയുടെ ക്രോധം എന്നെ ഞെരുക്കുന്നു; അങ്ങയുടെ തിരമാലകള്‍ എന്നെ മൂടുന്നു.
8: കൂട്ടുകാര്‍ എന്നെ വിട്ടകലാന്‍ അങ്ങിടയാക്കി, അവര്‍ക്കെന്നെ ബീഭത്സവസ്തുവാക്കി; രക്ഷപെടാനാവാത്തവിധം അങ്ങെന്നെ തടവിലാക്കി.
9: ദുഃഖംകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണു മങ്ങിപ്പോകുന്നു; കര്‍ത്താവേ, എന്നും ഞാനങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു; ഞാനങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്കു കൈകളുയര്‍ത്തുന്നു. 
10: മരിച്ചവര്‍ക്കുവേണ്ടി അങ്ങദ്ഭുതം പ്രവര്‍ത്തിക്കുമോ? നിഴലുകള്‍ അങ്ങയെ പുകഴ്ത്താന്‍ ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കുമോ?
11: ശവകുടീരത്തില്‍ അങ്ങയുടെ സ്നേഹവും വിനാശത്തില്‍ അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയും പ്രഘോഷിക്കുമോ?
12: അന്ധകാരത്തില്‍ അങ്ങയുടെ അദ്ഭുതങ്ങളും വിസ്മൃതിയുടെ ദേശത്ത് അങ്ങയുടെ രക്ഷാകരസഹായവും അറിയപ്പെടുമോ
13: കര്‍ത്താവേ, ഞാനങ്ങയോടു നിലവിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു; പ്രഭാതത്തിലെന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലെത്തുന്നു.
14: കര്‍ത്താവേ, അങ്ങെന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? എന്നില്‍നിന്നു മുഖം മറയ്ക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?
15: ചെറുപ്പംമുതലിന്നോളം ഞാന്‍ പീഡിതനും മരണാസന്നനുമായി, അങ്ങയുടെ ഭീകര ശിക്ഷകള്‍ സഹിക്കുന്നു; ഞാന്‍ നിസ്സഹായനാണ്. 
16: അങ്ങയുടെ ക്രോധം എന്റെനേരേ കവിഞ്ഞൊഴുകി; അങ്ങയുടെ ഭീകരാക്രമങ്ങള്‍ എന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. 
17: പെരുവെള്ളംപോലെ അതു നിരന്തരം എന്നെ വലയംചെയ്യുന്നു; അവയൊരുമിച്ച് എന്നെ പൊതിയുന്നു. 
18: സ്നേഹിതരെയും അയല്‍ക്കാരെയും അങ്ങെന്നില്‍നിന്ന് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു; അന്ധകാരംമാത്രമാണെന്റെ സഹചരന്‍.

അദ്ധ്യായം 89

ദാവീദിനോടു ചെയ്ത ഉടമ്പടി അനുസ്മരിക്കണമേ!
എസ്രാഹ്യനായ ഏഥാന്റെ പ്രവചനഗീതം


1: കര്‍ത്താവേ, ഞാനെന്നും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം പ്രകീര്‍ത്തിക്കും; എന്റെയധരങ്ങള്‍ തലമുറകളോട് അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത പ്രഘോഷിക്കും.
2: എന്തെന്നാല്‍, അങ്ങയുടെ കൃപ എന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കുന്നു; അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത ആകാശംപോലെ സുസ്ഥിരമാണ്.
3: അവിടുന്നരുളിച്ചെയ്തു: എന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനുമായി ഞാനൊരുടമ്പടിയുണ്ടാക്കി; എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോടു ഞാന്‍ ശപഥംചെയ്തു. 
4: നിന്റെ സന്തതിയെ എന്നേയ്ക്കുമായി ഞാനുറപ്പിക്കും; നിന്റെ സിംഹാസനം തലമുറകളോളം ഞാന്‍ നിലനിറുത്തും. 
5: കര്‍ത്താവേ, ആകാശം അങ്ങയുടെ അദ്ഭുതങ്ങളെ സ്തുതിക്കട്ടെ! നീതിമാന്മാരുടെ സമൂഹത്തില്‍ അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തത പ്രകീര്‍ത്തിക്കപ്പെടട്ടെ! 
6: കര്‍ത്താവിനു സമനായി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാരുണ്ട്? കര്‍ത്താവിനോടു സദൃശനായി സ്വര്‍ഗ്ഗവാസികളിലാരുണ്ട്
7: വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹം അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു; ചുറ്റും നില്‍ക്കുന്നവരെക്കാള്‍ അവിടുന്ന് ഉന്നതനും ഭീതിദനുമാണ്.  
8: സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, വിശ്വസ്തത ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയെപ്പോലെ ബലവാനായാരുണ്ട്?  
9: അങ്ങ്, ഇളകിമറയുന്ന കടലിനെ ഭരിക്കുന്നു; തിരമാലകളുയരുമ്പോള്‍ അങ്ങവയെ ശാന്തമാക്കുന്നു. 
10: അങ്ങു റാഹാബിനെ ശവശരീരമെന്നപോലെ തകര്‍ത്തു; കരുത്തുറ്റ കരംകൊണ്ട് അങ്ങു ശത്രുക്കളെ ചിതറിച്ചു. 
11: ആകാശമങ്ങയുടേതാണ്, ഭൂമിയും അങ്ങയുടേതുതന്നെ; ലോകവും അതിലുള്ള സകലതും അങ്ങാണു സ്ഥാപിച്ചത്.  
12: ദക്ഷിണോത്തരദിക്കുകളെ അങ്ങു സൃഷ്ടിച്ചു; താബോറും ഹെര്‍മോനും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ആഹ്ലാദത്തോടെ പുകഴ്ത്തുന്നു.
13: അങ്ങയുടെ ഭുജം ശക്തിയുള്ളതാണ്, അങ്ങയുടെ കരം കരുത്തുറ്റതാണ്; അങ്ങു വലത്തുകൈ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. 
14: നീതിയിലും ന്യായത്തിലും അങ്ങു സിംഹാസനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തതയും അങ്ങയുടെ മുമ്പേ നീങ്ങുന്നു. 
15: ഉത്സവഘോഷത്താല്‍ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നവര്‍ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍; കര്‍ത്താവേ, അവരങ്ങയുടെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശത്തില്‍ നടക്കുന്നു. 
16: അവര്‍ നിത്യം അങ്ങയുടെ നാമത്തിലാനന്ദിക്കുന്നു; അങ്ങയുടെ നീതിയെ പുകഴ്ത്തുന്നു. 
17: അങ്ങാണവരുടെ ശക്തിയും മഹത്വവും; അങ്ങയുടെ പ്രസാദംകൊണ്ടാണു ഞങ്ങളുടെ കൊമ്പുയര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നത്. 
18: കര്‍ത്താവാണു ഞങ്ങളുടെ പരിച; ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനാണു ഞങ്ങളുടെ രാജാവ്;
19: പണ്ട് ഒരു ദര്‍ശനത്തില്‍ അവിടുന്നു തന്റെ വിശ്വസ്തനോടരുളിച്ചെയ്തു: ശക്തനായ ഒരുവനെ ഞാന്‍ കിരീടമണിയിച്ചു; ഒരുവനെ ഞാന്‍ ജനത്തില്‍നിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്തുയര്‍ത്തി. 
20: ഞാനെന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി; വിശുദ്ധതൈലംകൊണ്ടു ഞാനവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു.  
21: എന്റെ കൈയെന്നും അവനോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കും. എന്റെ ഭുജം അവനു ശക്തി നല്‍കും. 
22: ശത്രു അവനെ തോല്പിക്കുകയില്ല; ദുഷ്ടന്‍ അവന്റെമേല്‍ പ്രാബല്യം നേടുകയില്ല
23: അവന്റെ ശത്രുവിനെ അവന്റെ മുമ്പില്‍വച്ചുതന്നെ ഞാന്‍ തകര്‍ക്കും; അവന്റെ വൈരികളെ ഞാന്‍ നിലംപതിപ്പിക്കും.
24: എന്റെ വിശ്വസ്തതയും കാരുണ്യവും അവനോടുകൂടെയുണ്ടായിരിക്കും; എന്റെ നാമത്തില്‍ അവന്‍ ശിരസ്സുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കും. 
25: ഞാനവന്റെ അധികാരം സമുദ്രത്തിന്മേലും അവന്റെ ആധിപത്യം നദികളുടെമേലും വ്യാപിപ്പിക്കും.
26: അവനെന്നോട്, എന്റെ പിതാവും എന്റെ ദൈവവും എന്റെ രക്ഷാശിലയും അവിടുന്നാണെന്ന് ഉച്ചത്തിലുദ്‌ഘോഷിക്കും. 
27: ഞാനവനെ എന്റെ ആദ്യജാതനും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരില്‍ അത്യുന്നതനുമാക്കും. 
28: എന്റെ കരുണ എപ്പോഴും അവന്റെമേലുണ്ടായിരിക്കും; അവനോടുള്ള എന്റെയുടമ്പടി അചഞ്ചലമായി നിലനില്‍ക്കും.
29: ഞാനവന്റെ വംശത്തെ ശാശ്വതമാക്കും; അവന്റെ സിംഹാസനം ആകാശമുള്ളിടത്തോളംകാലം നിലനില്‍ക്കും. 
30: അവന്റെ സന്തതി എന്റെ നിയമമുപേക്ഷിക്കുകയും, എന്റെ വിധികള്‍ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
31: എന്റെ ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുകയും, എന്റെ കല്പനകള്‍ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍
32: ഞാനവരുടെ ലംഘനത്തെ ദണ്ഡുകൊണ്ടും അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ചമ്മട്ടികൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കും. 
33: എന്നാലും ഞാന്‍ എന്റെ കാരുണ്യം അവനില്‍നിന്നു പിന്‍വലിക്കുകയില്ല; എന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കു ഭംഗംവരുത്തുകയില്ല.
34: ഞാന്‍ എന്റെ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയില്ല; ഞാനുച്ചരിച്ച വാക്കിനു വ്യത്യാസംവരുത്തുകയില്ല. 
35: ഞാന്‍ എന്നേക്കുമായി എന്റെ പരിശുദ്ധിയെക്കൊണ്ടു ശപഥംചെയ്തു; ദാവീദിനോടു ഞാന്‍ വ്യാജം പറയുകയില്ല. 
36: അവന്റെ വംശം ശാശ്വതമായും അവന്റെ സിംഹാസനം സൂര്യനുള്ള കാലത്തോളവും എന്റെ മുമ്പില്‍ നിലനില്‍ക്കും. 
37: അതു ചന്ദ്രനെപ്പോലെ എന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കും. ആകാശമുള്ളിടത്തോളംകാലം അതും അചഞ്ചലമായിരിക്കും. 
38: എന്നാല്‍, അങ്ങവനെ പരിത്യജിച്ചുകളഞ്ഞു; അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെനേരേ അങ്ങു ക്രുദ്ധനായിരിക്കുന്നു.  
39: അങ്ങയുടെ ദാസനോടുചെയ്ത ഉടമ്പടി അങ്ങുപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു. അവിടുന്നവന്റെ കിരീടത്തെ നിലത്തെറിഞ്ഞു മലിനമാക്കി. 
40: അവിടുന്നവന്റെ മതിലുകള്‍തകര്‍ത്തു; അവന്റെ ദുര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഇടിച്ചുനിരത്തി. 
41: വഴിപോക്കര്‍ അവനെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു; അവന്‍ അയല്‍ക്കാര്‍ക്കു പരിഹാസപാത്രമായി. 
42: അങ്ങ്, അവന്റെ വൈരികളുടെ വലത്തുകൈ ഉയര്‍ത്തി; അവന്റെ സകലശത്രുക്കളെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. 
43: അവന്റെ വാളിന്റെ വായ്ത്തല മടക്കി; യുദ്ധത്തില്‍ ചെറുത്തുനില്‍ക്കാന്‍ അവനു കഴിവില്ലാതാക്കി.
44: അവിടുന്ന്, അവന്റെ കൈയില്‍നിന്നു ചെങ്കോലെടുത്തുമാറ്റി; അവന്റെ സിംഹാസനത്തെ മണ്ണില്‍ മറിച്ചിട്ടു. 
45: അവന്റെ യൗവനത്തിന്റെ നാളുകള്‍ അവിടുന്നു വെട്ടിച്ചുരുക്കി; അവിടുന്നവനെ അപമാനംകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. 
46: കര്‍ത്താവേ, ഇതെത്രനാളത്തേക്ക്? അങ്ങെന്നേക്കും മറഞ്ഞിരിക്കുമോ? അങ്ങയുടെ ക്രോധം എത്രകാലം അഗ്നിപോലെ ജ്വലിക്കും
47: കര്‍ത്താവേ, എത്ര ഹ്രസ്വമാണ് ആയുസ്സെന്നും എത്ര വ്യര്‍ത്ഥമാണ് അങ്ങു സൃഷ്ടിച്ച മര്‍ത്ത്യജീവിതമെന്നും ഓര്‍ക്കണമേ!
48: മരണം കാണാതെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടോ? ജീവനെ പാതാളത്തിന്റെ പിടിയില്‍നിന്നു വിടുവിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കു കഴിയും
49: കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ പൂര്‍വ്വസ്നേഹമെവിടെ? വിശ്വസ്തനായ അങ്ങു ദാവീദിനോടുചെയ്ത ശപഥമെവിടെ
50: കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസന്‍ എത്ര നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നെന്ന് ഓര്‍ക്കണമേ! ജനതകളുടെ പരിഹാസശരം ഞാന്‍ നെഞ്ചിലേല്‍ക്കുന്നു. 
51: കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കള്‍ അവനെ നിന്ദിക്കുന്നു; അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ പിന്‍ഗാമികളെ അവര്‍ പരിഹസിക്കുന്നു. 
52: കര്‍ത്താവെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ! ആമേന്‍, ആമേന്‍.