2017, സെപ്റ്റംബർ 19, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇരുനൂറ്റിമൂന്നാം ദിവസം: ജ്ഞാനം 5 - 9

അദ്ധ്യായം 5

1: നീതിമാന്‍, തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പരിഹസിക്കുകയുംചെയ്തവരുടെ മുമ്പില്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നില്‍ക്കും. 
2: അവരവനെ കാണുമ്പോള്‍ ഭയംകൊണ്ടു വിറയ്ക്കും. അവന്റെ അപ്രതീക്ഷിത രക്ഷയില്‍ അവര്‍ വിസ്മയിക്കും. 
3: അവര്‍ പശ്ചാത്താപവിവശരായി ദീനരോദനത്തോടെ പരസ്പരം പറയും: 
4: ഭോഷന്മാരായ നമ്മള്‍ ഇവനെയാണു പരിഹസിച്ചു നിന്ദയ്ക്കു പര്യായമാക്കിയത്. അവന്റെ ജീവിതം ഭ്രാന്താണെന്നും അവസാനം മാനംകെട്ടതാണെന്നും നാം ചിന്തിച്ചു.   
5: അവനെങ്ങനെ ദൈവപുത്രരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെട്ടു? വിശുദ്ധരുടെയിടയില്‍ അവനെങ്ങനെ അവകാശം ലഭിച്ചു?   
6: അതിനാല്‍, സത്യത്തില്‍നിന്നു വ്യതിചലിച്ചതു നമ്മളാണ്. നീതിയുടെ രശ്മി നമ്മുടെമേല്‍ പ്രകാശിച്ചില്ല, നമ്മുടെമേല്‍ സൂര്യനുദിച്ചില്ല. 
7: അധര്‍മ്മത്തിന്റെയും വിനാശത്തിന്റെയും പാതയില്‍ നാം യഥേഷ്ടം ചരിച്ചു. വഴിത്താരയില്ലാത്ത മരുഭൂമികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു; കര്‍ത്താവിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗത്തെ നാമറിഞ്ഞില്ല.   
8: അഹങ്കാരംകൊണ്ടു നമുക്കെന്തു നേട്ടമുണ്ടായി? ധനവും ഗര്‍വും നമുക്കെന്തു നല്‍കി
9: നിഴല്‍പോലെയും കടന്നുപോകുന്ന കിംവദന്തിപോലെയും അവ അപ്രത്യക്ഷമാകും. 
10: ഇളകിമറിയുന്ന തിരമാലകളില്‍ ചരിക്കുന്ന കപ്പല്‍ ഒരു രേഖയും അവശേഷിപ്പിക്കാത്തതുപോലെ അവ അപ്രത്യക്ഷമാകും. 
11: പറക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ മാര്‍ഗ്ഗം വായുവില്‍ തെളിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നില്ല; ചിറകടിയേല്‍ക്കുന്ന ലോലവായു പറക്കലിന്റെ വേഗത്താല്‍ മുറിയുന്നു. എന്നാല്‍, അടയാളം അവിടെ ശേഷിക്കുന്നില്ല; ചിറകുകൊണ്ടു വായുവിനെ തുളച്ചുകീറി പക്ഷി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. എന്നാല്‍, അതിന്റെ അടയാളം അവശേഷിക്കുന്നില്ല. 
12: ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കെയ്യുന്ന അസ്ത്രം, വായുവിനെ ഭേദിച്ചാലും ഉടനെ അതു കൂടിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ അസ്ത്രത്തിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗം ആരുമറിയുന്നില്ല. 
13: അപ്രകാരം നമ്മളും ജനിച്ചയുടനെ ഇല്ലാതായി; സുകൃതത്തിന്റെ അടയാളമൊന്നും നമുക്കു കാണിക്കാനില്ല. നമ്മുടെ ദുഷ്ടതയില്‍ നാം നശിച്ചു.   
14: അധര്‍മ്മിയുടെ പ്രത്യാശ കാറ്റില്‍പ്പെട്ട പതിരുപോലെയും, കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു പറത്തിയ പൊടിമഞ്ഞുപോലെയുമാണ്; കാറ്റിന്റെമുമ്പില്‍ അതു പുകപോലെ ചിതറിപ്പോകും; ഒരുദിവസംമാത്രം താമസിച്ച അതിഥിയുടെ സ്മരണപോലെ അതസ്തമിക്കും. 
15: നീതിമാന്മാര്‍ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. അവരുടെ പ്രതിഫലം കര്‍ത്താവിന്റെ പക്കലുണ്ട്; അത്യുന്നതന്‍ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നു. 
16: അതുകൊണ്ടു മഹത്തരവും സുന്ദരവുമായ കിരീടം അവര്‍ക്കു കര്‍ത്താവില്‍നിന്നു ലഭിക്കും. അവിടുത്തെ വലത്തുകരം അവരെ രക്ഷിക്കും. അവിടുത്തെ ഭുജം അവരെ കാത്തുകൊള്ളും. 
17: കര്‍ത്താവ് തീക്ഷ്ണതയാകുന്ന കവചമണിയും; തങ്ങളുടെ വൈരികളെ തുരത്താന്‍ തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ആയുധമണിയിക്കും. 
18: അവിടുന്നു നീതിയെ മാര്‍ച്ചട്ടയാക്കും. നിഷ്പക്ഷമായ നീതിയെ പടത്തൊപ്പിയാക്കും. 
19: വിശുദ്ധിയെ അജയ്യമായ പരിചയാക്കും. 
20: ക്രോധത്തെ മൂര്‍ച്ചകൂട്ടി വാളാക്കും, നീചന്മാര്‍ക്കെതിരേ യുദ്ധംചെയ്യാന്‍ സൃഷ്ടിമുഴുവന്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ പക്ഷത്തണിനിരക്കും. 
21: വിദ്യുച്ഛരങ്ങള്‍ നന്നായിക്കുലച്ച മേഘവില്ലില്‍നിന്നെന്നപോലെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ഊക്കോടെ കുതിച്ചുപായും. 
22: കവിണയില്‍നിന്നെന്നപോലെ ക്രോധത്തിന്റെ കന്മഴ അവര്‍ക്കെതിരേ വര്‍ഷിക്കും, കടല്‍ ക്‌ഷോഭിക്കും, നദികള്‍ നിഷ്കരുണമവരെ വിഴുങ്ങും.   
23: അവര്‍ക്കെതിരേ ശക്തിയായ കാറ്റു വീശും, കൊടുങ്കാറ്റവരെ ചുഴറ്റിയെറിയും. അധര്‍മ്മം ഭൂമിയെ ശൂന്യമാക്കും, ദുഷ്കൃത്യം രാജാക്കന്മാരുടെ സിംഹാസനങ്ങളെ തകിടംമറിക്കും.

അദ്ധ്യായം 6

ജ്ഞാനം നേടുക
1: രാജാക്കന്മാരേ, മനസ്സിലാക്കുവിന്‍. ഭൂപാലകരേ, ശ്രദ്ധിക്കുവിന്‍. 
2: അനേകസഹസ്രങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും അനേകജനതകളുടെമേലുള്ള ആധിപത്യത്തില്‍ അഹങ്കരിക്കുകയുംചെയ്യുന്നവരേ, ശ്രവിക്കുവിന്‍.   
3: നിങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം കര്‍ത്താവില്‍നിന്നു ലഭിച്ചതാണ്; അധീശത്വം അത്യുന്നതനില്‍നിന്നാണ്. അവിടുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ പരിശോധിക്കും; ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍ വിചാരണചെയ്യും. 
4: അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ സേവകന്മാരെന്നനിലയ്ക്ക് നിങ്ങള്‍ ശരിയായി ഭരിക്കുകയോ, നിയമം പാലിക്കുകയോ, അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യത്തിനൊത്തു ചരിക്കുകയോചെയ്തില്ല.   
5: അതിനാല്‍, അവിടുന്നു നിങ്ങളുടെനേരേ അതിവേഗം അത്യുഗ്രനായി വരും. ഉന്നതസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവര്‍ക്കു കഠിന ശിക്ഷയുണ്ടാകും.   
6: എളിയവനു കൃപയാല്‍ മാപ്പുലഭിക്കും; പ്രബലര്‍ കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടും.   
7: സകലത്തിന്റെയും കര്‍ത്താവ് ആരെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല; വലിയവനെ മാനിക്കുന്നില്ല. അവിടുന്നാണു വലിയവനെയും ചെറിയവനെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. അവിടുന്നെല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നു.   
8: കര്‍ശനമായ വിചാരണ പ്രബലനെ കാത്തിരിക്കുന്നു.   
9: ഏകാധിപതികളേ, നിങ്ങളോടാണ് ഞാന്‍ പറയുന്നത്: ജ്ഞാനമഭ്യസിക്കുവിന്‍, വഴിതെറ്റിപ്പോകരുത്.   
10: വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്നവര്‍ വിശുദ്ധരാകും; അവ അഭ്യസിക്കുന്നവര്‍ രക്ഷ കണ്ടെത്തും.   
11: എന്റെ വചനങ്ങളില്‍ അഭിലാഷമര്‍പ്പിക്കുവിന്‍, അവയോടു തീവ്രാഭിനിവേശം കാണിക്കുവിന്‍, നിങ്ങള്‍ക്കു ജ്ഞാനം ലഭിക്കും.   
12: തേജസ്സുറ്റതാണു ജ്ഞാനം; അതു മങ്ങിപ്പോവുകയില്ല. ജ്ഞാനത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ നിഷ്പ്രയാസം അവളെ തിരിച്ചറിയുന്നു; അവളെ തേടുന്നവര്‍ കണ്ടെത്തുന്നു.   
13: തന്നെ അഭിലഷിക്കുന്നവര്‍ക്കു വെളിപ്പെടാന്‍ അവള്‍ തിടുക്കംകൂട്ടുന്നു.   
14: പ്രഭാതത്തിലുണര്‍ന്ന് അവളെ തേടുന്നവര്‍ പ്രയാസംകൂടാതെ അവളെ കണ്ടുമുട്ടും; അവള്‍ വാതില്‍ക്കല്‍ കാത്തുനില്പുണ്ട്.   
15: അവളില്‍ ചിന്തയുറപ്പിക്കുന്നതാണു വിവേകത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണത. അവളുടെ കാര്യത്തില്‍ ജാഗരൂകതയുള്ളവന്‍ ദുഃഖവിമുക്തനാകും. 
16: യോഗ്യതയുള്ളവരെ ജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ചുചെല്ലുന്നു, അവരുടെ ചിന്തകളിലും പാതകളിലും അവള്‍ കനിവോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.   
17: ശിക്ഷണത്തോടുള്ള ആത്മാര്‍ത്ഥമായ അഭിലാഷമാണു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം. ശിക്ഷണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്‍ ജ്ഞാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു.   
18: അവളുടെ നിയമങ്ങള്‍പാലിക്കലാണ്, അവളോടുള്ള സ്‌നേഹം. അവളുടെ നിയമങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധ അമര്‍ത്ത്യതയുടെ വാഗ്ദാനമാണ്.   
19: അമര്‍ത്ത്യത മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കടുപ്പിക്കുന്നു.   
20: അങ്ങനെ ജ്ഞാനതൃഷ്ണ രാജത്വം നല്‍കുന്നു.   
21: ജനതകളുടെ രാജാക്കന്മാരേ, നിങ്ങള്‍ സിംഹാസനവും ചെങ്കോലും അഭിലഷിക്കുന്നെങ്കില്‍, ജ്ഞാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുവിന്‍. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ എന്നേക്കും ഭരണംനടത്തും.   

സോളമനും ജ്ഞാനവും

22: ജ്ഞാനമെന്തെന്നും എങ്ങനെയുണ്ടായെന്നും പറയാം, ഒന്നും ഞാനൊളിക്കുകയില്ല, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭംമുതലുള്ള അവളുടെ ഗതി, ഞാന്‍ വരച്ചുകാട്ടാം. അവളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവു ഞാന്‍ പകര്‍ന്നു തരാം. ഞാന്‍ സത്യത്തെ ഒഴിഞ്ഞുപോവുകയില്ല. 
23: ഹീനമായ അസൂയയുമൊത്തു ഞാന്‍ ചരിക്കുകയില്ല, അതിനു ജ്ഞാനത്തോട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല.   
24: ജ്ഞാനികളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതു ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയാണ്. വിവേകിയായ രാജാവാണു ജനതയുടെ ഭദ്രത.  
25: എന്റെ വചനങ്ങളാല്‍ ശിക്ഷണം നേടുക, നിനക്കു ശുഭംവരും. 

അദ്ധ്യായം 7

1: എല്ലാവരെയുംപോലെ ഞാനും മര്‍ത്ത്യനാണ്. മണ്ണില്‍നിന്നുള്ള ആദ്യസൃഷ്ടിയുടെ പിന്‍ഗാമി. മാതൃഗര്‍ഭത്തില്‍ ഞാനുരുവായി,   
2: ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ആനന്ദത്തില്‍, പുരുഷബീജത്തില്‍നിന്നു ജീവന്‍ ലഭിച്ചു. പത്തുമാസംകൊണ്ട് അമ്മയുടെ രക്തത്താല്‍ പുഷ്ടി പ്രാപിച്ചു. 
3: ജനിച്ചപ്പോള്‍ ഞാനും മറ്റുള്ളവര്‍ ശ്വസിക്കുന്ന വായുതന്നെ ശ്വസിച്ചു. എല്ലാവരും പിറന്ന ഭൂമിയില്‍ ഞാനും പിറന്നുവീണു. എന്റെ ആദ്യശബ്ദം എല്ലാവരുടേതുംപോലെ കരച്ചിലായിരുന്നു:   
4: പിള്ളക്കച്ചയില്‍. ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം ഞാന്‍ പരിചരിക്കപ്പെട്ടു.   
5: രാജാക്കന്മാരുടെയും ജീവിതാരംഭം ഇങ്ങനെതന്നെ. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നുപോലെയാണു ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു വരുന്നത്.  
6: എല്ലാവര്‍ക്കും ജീവിതകവാടമൊന്നുതന്നെ, കടന്നുപോകുന്നതും അങ്ങനെതന്നെ.   
7: ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു, എനിക്കു വിവേകം ലഭിച്ചു; ഞാന്‍ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, ജ്ഞാനചൈതന്യം എനിക്കു ലഭിച്ചു.  
8: ചെങ്കോലിലും സിംഹാസനത്തിലുമധികം അവളെ ഞാന്‍ വിലമതിച്ചു. അവളോടു തുലനംചെയ്യുമ്പോള്‍ ധനം നിസ്സാരമെന്നു ഞാന്‍ കണക്കാക്കി.   
9: അനര്‍ഘരത്നവും അവള്‍ക്കു തുല്യമല്ലെന്നു ഞാന്‍ കണ്ടു. അവളുടെ മുമ്പില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം മണല്‍ത്തരി മാത്രം; വെള്ളി കളിമണ്ണും.   
10: ആരോഗ്യത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയുംകാള്‍ അവളെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിച്ചു. പ്രകാശത്തെക്കാള്‍ കാമ്യമായി അവളെ ഞാന്‍ വരിച്ചു. അവളുടെ കാന്തി ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുകയില്ല.   
11: അവളോടൊത്ത് എല്ലാ നന്മകളും എണ്ണമറ്റ ധനവും എനിക്കു ലഭിച്ചു.   
12: അവയിലെല്ലാം ഞാന്‍ സന്തോഷിച്ചു; ജ്ഞാനമാണ് അവയെ നയിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, അവളാണവയുടെ ജനനിയെന്നു ഞാന്‍ ഗ്രഹിച്ചില്ല.   

ജ്ഞാനം പകരാന്‍ ആഗ്രഹം
13: കാപട്യമെന്നിയേ ഞാന്‍ ജ്ഞാനമഭ്യസിച്ചു; വൈമനസ്യമെന്നിയേ അതു പങ്കുവച്ചു; ഞാന്‍ അവളുടെ സമ്പത്തു മറച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല. 
14: അതു മനുഷ്യര്‍ക്ക് അക്ഷയനിധിയാണ്; ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവര്‍ ദൈവത്തിന്റെ സൗഹൃദം നേടുന്നു; അവളുടെ പ്രബോധനം അവരെ അതിനു യോഗ്യരാക്കുന്നു. 
15: വിവേകത്തോടെ സംസാരിക്കാനും ദൈവദാനങ്ങള്‍ക്കൊത്തവിധം ചിന്തിക്കാനും ദൈവമെന്നെയനുഗ്രഹിക്കട്ടെ! അവിടുന്നാണു ജ്ഞാനത്തെപ്പോലും നയിക്കുന്നതും ജ്ഞാനിയെ തിരുത്തുന്നതും. 
16: വിവേകവും കരകൗശലവിദ്യയുമെന്നപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ വചനങ്ങളും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണ്. 
17: പ്രപഞ്ചഘടനയും പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും   
18: കാലത്തിന്റെ ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങളും സൂര്യന്റെ അയനങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും ഋതുപരിവര്‍ത്തനങ്ങളും    
19: വത്സരങ്ങളുടെ ആവര്‍ത്തനചക്രങ്ങളും നക്ഷത്രരാശിയുടെ മാറ്റങ്ങളും   
20: മൃഗങ്ങളുടെ പ്രകൃതവും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശൗര്യവും ആത്മാക്കളുടെ ശക്തിയും മനുഷ്യരുടെ യുക്തിബോധവും സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധത്വവും വേരുകളുടെ ഗുണവും തെറ്റുപറ്റാത്തവിധം മനസ്സിലാക്കാന്‍ അവിടുന്നാണ് എനിക്കിടയാക്കിയത്. 
21: നിഗൂഢമായതും പ്രകടമായതും ഞാന്‍ പഠിച്ചു.   

ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം
22: സകലതും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ചത്. 
23: അവളുടെ ചൈതന്യം വിവേകമുള്ളതും വിശുദ്ധവും അതുല്യവും ബഹുമുഖവും സൂക്ഷമവും ചലനാത്മകവും സ്പഷ്ടവും നിര്‍മ്മലവും വ്യതിരിക്തവും ക്ഷതമേല്പിക്കാനാവാത്തതും നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും തീക്ഷ്ണവും അപ്രതിരോദ്ധ്യവും ഉപകാരപ്രദവും ആര്‍ദ്രവും സ്ഥിരവും ഭദ്രവും ഉത്കണ്ഠയില്‍നിന്നു മുക്തവും സര്‍വ്വശക്തവും സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ബുദ്ധിയും നൈര്‍മ്മല്യവും സൂക്ഷ്മതയുമുള്ള ചേതനകളിലേക്കു ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതുമാണ്. 
24: എല്ലാ ചലനങ്ങളെയുംകാള്‍ ചലനാത്മകമാണു ജ്ഞാനം; അവള്‍ തന്റെ നിര്‍മ്മലതയാല്‍ എല്ലാറ്റിലും വ്യാപിക്കുന്നു; ചൂഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു.   
25: അവള്‍ ദൈവശക്തിയുടെ ശ്വാസവും, സര്‍വ്വശക്തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ നിസ്സരണവുമാണ്. മലിനമായ ഒന്നിനും അവളില്‍ പ്രവേശനമില്ല
26: നിത്യതേജസ്സിന്റെ പ്രതിഫലനമാണവള്‍, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മലദര്‍പ്പണം, അവിടുത്തെ നന്മയുടെ പ്രതിരൂപം.   
27: ഏകയെങ്കിലും സകലതും അവള്‍ക്കു സാദ്ധ്യമാണ്, മാറ്റത്തിന് അധീനയാകാതെ അവള്‍ സര്‍വ്വവും നവീകരിക്കുന്നു, ഓരോ തലമുറയിലുമുള്ള വിശുദ്ധചേതനകളില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു; അവരെ ദൈവമിത്രങ്ങളും പ്രവാചകരുമാക്കുന്നു.   
28: ദൈവം എന്തിനെയുംകാളുപരി ജ്ഞാനികളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.   
29: ജ്ഞാനത്തിനു സൂര്യനെക്കാള്‍ സൗന്ദര്യമുണ്ട്. അവള്‍ നക്ഷത്രരാശിയെ അതിശയിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തോടു തുലനംചെയ്യുമ്പോള്‍ അവള്‍തന്നെ ശ്രേഷ്ഠഃ കാരണം,   
30: പ്രകാശം ഇരുട്ടിനു വഴിമാറുന്നു; ജ്ഞാനത്തിനെതിരേ തിന്മ ബലപ്പെടുകയില്ല. 

അദ്ധ്യായം 8

ജ്ഞാനം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവിടം


1: ഭൂമിയില്‍ ഒരറ്റംമുതല്‍ മറ്റേ അറ്റംവരെ ജ്ഞാനം, സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അവള്‍ എല്ലാകാര്യങ്ങളും നന്നായി ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. 
2: ഞാന്‍ യൗവനംമുതല്‍ അവളെ സ്‌നേഹിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവളെ വരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ അഭിലഷിച്ചു. അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ മതിമറന്നു.   
3: ദൈവത്തോടൊത്തു ജീവിച്ച് തന്റെ കുലീനജന്‍മം അവള്‍ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും കര്‍ത്താവ് അവളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.   
4: ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി അവളാണ്; അവിടുത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കൂട്ടാളിയും.  
5: ധനസമ്പാദനം ജീവിതത്തില്‍ അഭികാമ്യമാണെങ്കില്‍ സര്‍വ്വവും സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിലുപരി ധനം എന്തുണ്ട്?   
6: അറിവ് പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമാണെങ്കില്‍ സകലതും വിരചിക്കുന്നത് അവളല്ലാതെ ആരാണ്
7: നീതിയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവന് അവളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഫലം നന്മയായിരിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണവും വിവേകവും നീതിയും ധൈര്യവും അവള്‍ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ ഇവയെക്കാള്‍ പ്രയോജനകരമായി ഒന്നുമില്ല. 
8: വിപുലമായ അനുഭവജ്ഞാനമാണ് നിങ്ങള്‍ ഇച്ഛിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അവള്‍ക്കു ഭൂതവും ഭാവിയും അറിയാം. മൊഴികളുടെ വ്യംഗ്യവും കടങ്കഥകളുടെ പൊരുളും അവള്‍ക്കറിയാം. അടയാളങ്ങളും അദ്ഭുതങ്ങളും അവള്‍ മുന്‍കൂട്ടി കാണുന്നു. കാലങ്ങളുടെയും ഋതുക്കളുടെയും ഫലം അവള്‍ക്കറിയാം. 
9: വ്യഗ്രതയിലും ദുഃഖത്തിലും അവള്‍ എനിക്കു സദുപദേശവും പ്രോത്‌സാഹനവും തരുമെന്നറിഞ്ഞ് ഞാന്‍ അവളെ എന്റെ സന്തത സഹചാരിണിയാക്കും. 
10: യുവാവെങ്കിലും എനിക്ക് അവള്‍മൂലം അനേകരുടെ ഇടയില്‍ മഹത്വവും, ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ മുമ്പില്‍ ബഹുമതിയും ലഭിക്കും. 
11: ന്യായവിചാരണയില്‍ ഞാന്‍ സൂക്ഷ്മബുദ്ധി ഉള്ളവനായിരിക്കും. നാടുവാഴികള്‍ എന്നെ ശ്ലാഘിക്കും.   
12: ഞാന്‍ മൗനം ഭജിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ കാത്തുനില്‍ക്കും; സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും; ഞാന്‍ ദീര്‍ഘമായി സംസാരിച്ചാലും നിശ്ശബ്ദരായി കേള്‍ക്കും. 
13: അവള്‍ മൂലം എനിക്ക് അമര്‍ത്ത്യത കൈവരും. പിന്‍ഗാമികളില്‍ എന്റെ സ്മരണ നിലനില്‍ക്കും. 
14: ഞാന്‍ ജനതകളെ ഭരിക്കും; രാജ്യങ്ങള്‍ എനിക്ക് അധീനമാകും. 
15: ഭീകരരായ ഏകാധിപതികള്‍ എന്നെക്കുറിച്ചു കേട്ടു ഭയചകിതരാകും; ജനം എന്നെ കഴിവുറ്റവനെന്നു ഗണിക്കും.യുദ്ധത്തില്‍ ഞാന്‍ ധീരനായിരിക്കും. 
16: വീട്ടിലെത്തി ഞാന്‍ അവളുടെ സമീപത്ത് വിശ്രമം അനുഭവിക്കും. അവളുടെ മൈത്രിയില്‍ തിക്തതാസ്പര്‍ശമില്ല. അവളോടൊത്തുള്ള ജീവിതം ദുഃഖരഹിതമാണ്; ആഹ്ലാദവും ആനന്ദവും മാത്രം. 
17: ജ്ഞാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില്‍ അമര്‍ത്ത്യതയും 
18: അവളുടെ മൈത്രിയില്‍ നിര്‍മ്മല മായ മോദവും അവളുടെ പ്രവൃത്തികളില്‍ അക്ഷയസമ്പത്തും സംസര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ വിവേകവും അവളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തില്‍യശസ്സും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുചിന്തിച്ച് എങ്ങനെ അവളെ സ്വന്തമാക്കാം എന്നുതേടി ഞാനലഞ്ഞു. 
19: ശൈശവംമുതലേ ഞാന്‍ അനുഗൃഹീതനും, നല്ലൊരു ഹൃദയം അവകാശമായി ലഭിച്ചവനുമാണ്
20: അഥവാ ഞാന്‍ നല്ലവനാണ്. അതുകൊണ്ടു നിര്‍മ്മലമായ ശരീരം എനിക്കു ലഭിച്ചു. 
21: ദൈവം നല്‍കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ജ്ഞാനം എനിക്കു ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു. ആരുടെ ദാനമാണ് അവള്‍ എന്ന് അറിയുന്നത് ഉള്‍ക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനോട് ഉള്ളഴിഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു. 
  
അദ്ധ്യായം 8

ജ്ഞാനം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവിടം

1: ഭൂമിയില്‍ ഒരറ്റംമുതല്‍ മറ്റേ അറ്റംവരെ ജ്ഞാനം, സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അവള്‍ എല്ലാകാര്യങ്ങളും നന്നായി ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. 
2: ഞാന്‍ യൗവനംമുതല്‍ അവളെ സ്‌നേഹിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവളെ വരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ അഭിലഷിച്ചു. അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ മതിമറന്നു.   
3: ദൈവത്തോടൊത്തു ജീവിച്ച് തന്റെ കുലീനജന്‍മം അവള്‍ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും കര്‍ത്താവ് അവളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.   
4: ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി അവളാണ്; അവിടുത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കൂട്ടാളിയും.  
5: ധനസമ്പാദനം ജീവിതത്തില്‍ അഭികാമ്യമാണെങ്കില്‍ സര്‍വ്വവും സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിലുപരി ധനം എന്തുണ്ട്?  

6: അറിവ് പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമാണെങ്കില്‍ സകലതും വിരചിക്കുന്നത് അവളല്ലാതെ ആരാണ്
7: നീതിയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവന് അവളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഫലം നന്മയായിരിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണവും വിവേകവും നീതിയും ധൈര്യവും അവള്‍ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ ഇവയെക്കാള്‍ പ്രയോജനകരമായി ഒന്നുമില്ല. 
8: വിപുലമായ അനുഭവജ്ഞാനമാണ് നിങ്ങള്‍ ഇച്ഛിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അവള്‍ക്കു ഭൂതവും ഭാവിയും അറിയാം. മൊഴികളുടെ വ്യംഗ്യവും കടങ്കഥകളുടെ പൊരുളും അവള്‍ക്കറിയാം. അടയാളങ്ങളും അദ്ഭുതങ്ങളും അവള്‍ മുന്‍കൂട്ടി കാണുന്നു. കാലങ്ങളുടെയും ഋതുക്കളുടെയും ഫലം അവള്‍ക്കറിയാം. 
9: വ്യഗ്രതയിലും ദുഃഖത്തിലും അവള്‍ എനിക്കു സദുപദേശവും പ്രോത്‌സാഹനവും തരുമെന്നറിഞ്ഞ് ഞാന്‍ അവളെ എന്റെ സന്തത സഹചാരിണിയാക്കും. 
10: യുവാവെങ്കിലും എനിക്ക് അവള്‍മൂലം അനേകരുടെ ഇടയില്‍ മഹത്വവും, ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ മുമ്പില്‍ ബഹുമതിയും ലഭിക്കും. 
11: ന്യായവിചാരണയില്‍ ഞാന്‍ സൂക്ഷ്മബുദ്ധി ഉള്ളവനായിരിക്കും. നാടുവാഴികള്‍ എന്നെ ശ്ലാഘിക്കും.   
12: ഞാന്‍ മൗനം ഭജിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ കാത്തുനില്‍ക്കും; സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും; ഞാന്‍ ദീര്‍ഘമായി സംസാരിച്ചാലും നിശ്ശബ്ദരായി കേള്‍ക്കും. 
13: അവള്‍ മൂലം എനിക്ക് അമര്‍ത്ത്യത കൈവരും. പിന്‍ഗാമികളില്‍ എന്റെ സ്മരണ നിലനില്‍ക്കും. 
14: ഞാന്‍ ജനതകളെ ഭരിക്കും; രാജ്യങ്ങള്‍ എനിക്ക് അധീനമാകും. 
15: ഭീകരരായ ഏകാധിപതികള്‍ എന്നെക്കുറിച്ചു കേട്ടു ഭയചകിതരാകും; ജനം എന്നെ കഴിവുറ്റവനെന്നു ഗണിക്കും.യുദ്ധത്തില്‍ ഞാന്‍ ധീരനായിരിക്കും. 
16: വീട്ടിലെത്തി ഞാന്‍ അവളുടെ സമീപത്ത് വിശ്രമം അനുഭവിക്കും. അവളുടെ മൈത്രിയില്‍ തിക്തതാസ്പര്‍ശമില്ല. അവളോടൊത്തുള്ള ജീവിതം ദുഃഖരഹിതമാണ്; ആഹ്ലാദവും ആനന്ദവും മാത്രം. 
17: ജ്ഞാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില്‍ അമര്‍ത്ത്യതയും 
18: അവളുടെ മൈത്രിയില്‍ നിര്‍മ്മല മായ മോദവും അവളുടെ പ്രവൃത്തികളില്‍ അക്ഷയസമ്പത്തും സംസര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ വിവേകവും അവളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തില്‍യശസ്‌സും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നു ചിന്തിച്ച് എങ്ങനെ അവളെ സ്വന്തമാക്കാം എന്നു തേടി ഞാന്‍ അലഞ്ഞു. 
19: ശൈശവം മുതലേ ഞാന്‍ അനുഗൃഹീതനും, നല്ലൊരു ഹൃദയം അവകാശമായി ലഭിച്ചവനുമാണ്
20: അഥവാ ഞാന്‍ നല്ലവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിര്‍മ്മലമായ ശരീരം എനിക്കു ലഭിച്ചു. 
21: ദൈവം നല്‍കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ജ്ഞാനം എനിക്കു ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു. ആരുടെ ദാനമാണ് അവള്‍ എന്ന് അറിയുന്നത് ഉള്‍ക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനോട് ഉള്ളഴിഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചു. 

അദ്ധ്യായം 9

ജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന


1: ഞാന്‍ പറഞ്ഞു: എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമേ, കരുണാമയനായ കര്‍ത്താവേ, വചനത്താല്‍ അങ്ങു സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു. 
2: ജ്ഞാനത്താല്‍ അവിടുന്നു മനുഷ്യനു രൂപംനല്‍കി. സൃഷ്ടികളുടെമേല്‍ ആധിപത്യം വഹിക്കാനും
3: ലോകത്തെ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും ഭരിക്കാനും, ഹൃദയപര മാര്‍ത്ഥതയോടെ വിധികള്‍ പ്രസ്താവിക്കാനുമാണല്ലോ അവിടുന്നവനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. 
4: അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തില്‍നിന്ന് എനിക്കു ജ്ഞാനം നല്‍കണമേ! അങ്ങയുടെ ദാസരുടെയിടയില്‍നിന്ന് എന്നെതിരസ്കരിക്കരുതേ! 
5: ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ ദാസനും ദാസിയുടെ പുത്രനും ദുര്‍ബ്ബലനും, അല്പായുസ്സും, നീതിനിയമങ്ങളില്‍ അല്പജ്ഞനുമാണ്. 
6: മനുഷ്യരുടെ മദ്ധ്യേ ഒരുവന്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണനെങ്കിലും അങ്ങില്‍നിന്നു വരുന്ന ജ്ഞാനമില്ലെങ്കില്‍ അവന്‍ ഒന്നുമല്ല. 
7: എന്നെ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്റെ രാജാവും അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ വിധികര്‍ത്താവുമായി അവിടുന്നു തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. 
8: ആരംഭത്തിലേ അങ്ങു ഒരുക്കിയ വിശുദ്ധകൂടാരത്തിന്റെ മാതൃകയില്‍. അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധഗിരിയില്‍ ആലയവും ആവാസനഗരിയില്‍ ബലിപീഠവും പണിയാന്‍ അങ്ങെന്നോടാജ്ഞാപിച്ചു. 
9: അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികളറിയുകയും ലോകസൃഷ്ടിയില്‍ അങ്ങയോടൊത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത, അങ്ങേയ്ക്കു പ്രസാദകരവും അങ്ങയുടെ നിയമമനുസരിച്ചു ശരിയുമായ കാര്യങ്ങളറിയുന്ന ജ്ഞാനം അങ്ങയോടൊത്തു വാഴുന്നു. 
10: വിശുദ്ധ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍നിന്ന്, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തില്‍നിന്ന്, ജ്ഞാനത്തെ അയച്ചുതരണമേ. അവള്‍ എന്നോടൊത്തു വസിക്കുകയും അദ്ധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ! അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ ഹിതം ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കട്ടെ! 
11: സകലതുമറിയുന്ന അവള്‍ എന്റെ പ്രവൃത്തികളില്‍ എന്നെ ബുദ്ധിപൂര്‍വ്വം നയിക്കും. തന്റെ മഹത്വത്താല്‍ അവള്‍ എന്നെ പരിപാലിക്കും.  
12: അപ്പോള്‍ എന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ സ്വീകാര്യമാകും. അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഞാന്‍ നീതിപൂര്‍വ്വം വിധിക്കും; പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിനു ഞാന്‍ യോഗ്യനാകും. 
13: കാരണം, ദൈവശാസനങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കു ഗ്രഹിക്കാനാകും? കര്‍ത്താവിന്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയാന്‍ ആര്‍ക്കു കഴിയും?  
14: മര്‍ത്ത്യരുടെ ആലോചന നിസ്സാരമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികള്‍ പരാജയപ്പെടാം. 
15: നശ്വരശരീരം ആത്മാവിനു ദുര്‍വ്വഹമാണ്. ഈ കളിമണ്‍കൂടാരം ചിന്താശീലമുള്ള മനസ്സിനെ ഞെരുക്കുന്നു.  
16: ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങള്‍ ഊഹിക്കുക ദുഷ്‌കരം. അടുത്തുള്ളതുപോലും അദ്ധ്വാനിച്ചുവേണം കണ്ടെത്താന്‍: പിന്നെ ആകാശത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ആര്‍ക്കു കഴിയും
17: അങ്ങു ജ്ഞാനത്തെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഉന്നതത്തില്‍നിന്നു നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍, അങ്ങയുടെ ഹിതം ആരറിയും!   
18: ജ്ഞാനം ഭൂവാസികളുടെ പാത നേരേയാക്കി, അങ്ങേയ്ക്കു പ്രസാദമുള്ളവ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു: അവര്‍ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.